Postępowania aktualne

Syndyk Grzegorz Mazur oraz Kancelaria EMPE Sp. z o.o. - Licencja 160


- Adelson Izabela - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XIX GUp 429/19

- Brach Bogusław - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 234/21

- Buczek Tomasz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 335/20

- Chlebny i Błachnio Spółka Jawna w upadłości, w Brzeźcach

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 115/18

- Chmiel Ewelina - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 550/21

- Chmiel Rafał - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 253/21

- Darewski Daniel - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 622/20

- Dąbek Wioletta (poprzednie nazwisko: Syc) - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 402/21

- Dąbrowski Marcin - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 442/19

- Dec Szymon - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 209/20

- Derendarz Zbigniew - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 109/19

- "Emodo" Janusz Skrabucha w upadłości w Kraśniku
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 65/16

- Głużycka Marzena - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 87/20

- Górczana Małgorzata - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 272/20

- Jackiewicz Robert - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 487/21

- Jurzysta Ewelina - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 224/21

- Jurzysta Jacek - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 456/21

- Karczmarzyk Maciej- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 473/21 "of"

- Kopeć Jerzy - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 595/20

- Krakowiak Monika - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 192/21 "of"

- Kusy Marta - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 152/21

- Laszczyk Krystian - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 516/21

- Leszczyński Rafał - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 171/21

- Machalski Andrzej - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 180/21

- Maj Beata - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 55/17 "of"

- Martynuska Marian - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 480/20

- Nowakowski Wojciech - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 951/19

- OXNET Sp. z o.o. w upadłości, z siedzibą w Piasecznie
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 712/19

- Paliwa Polska I. Guzowski T. Wachciński Spółka Jawna w upadłości w Jastkowie
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdnika, sygnatura akt IX GUp 109/16

- Pawłowska Violetta - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 987/19

- Pawłowski Bogdan - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 104/20

- Piechota Grzegorz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 48/16

- Piechota Łukasz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 228/16

- Piróg Robert - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 529/20

- Piśko Zofia - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 534/20

- PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Dzierążni
Sąd Rejonowy w Zamościu, sygnatura akt V GUp 5/13

- Podkański Rafał - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 490/21

- Pogorzelski Paweł - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 1129/19

- ProTRADER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Rzeszowie
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 1/15

- Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu
Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu,sygnatura akt V 1 GUp 6/16

- Puchacz Mariusz MP-Trans w upadłości w Staw Noakowski - Kolonia
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdnika, sygnatura akt IX GUp 50/17

- Res-Gaj Sp. z o.o. Sp. k., w Rzeszowie w upadłości układowej
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 7/14

- Rzepka - Kowalska Zdzisława - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 480/21

- Semeniuk Marcin - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 581/21 "of"

- Sitarz Zofia - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 120/17

- Smoliński Kazimierz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 125/21 "of"

- Stadnik Dariusz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 339/19

- Stępiński Krzysztof - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 758/19

- Szuba Małgorzata - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 396/21

- VSB SERVICE S.A. w upadłości z/s w Warszawie (poprzednio: City Security S.A. z/s w Warszawie
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 116/19

-  Zawiadomienie wierzycieli- VSB S.A.

- Wzór zgłoszenia wierzytelności - VSB S.A.

- Wachowski Dariusz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 397/19

- Wanat Maria - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 144/21

- Wawszczak Olga - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 155/18

- Węgliński Marek - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 18/17"of"

- Wojtan Bartosz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 242/21

- Zarański Kamil - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 254/20

- Zielona Energia Sp. z o.o. w upadłości w Leżajsku
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 14/14

- Żak Danuta - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 190/21


Syndyk Adam Siedlaczek - Licencja 1085

- Andrasz Anna - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 239/20

- Biskupska Ewa - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 353/20

- Bondarczuk Mirosław - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Lublinie z siedziba w Świdniku, sygnatura akt V GUp 353/20 "of"

- Cichoń Norbert - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 18/21

- Fortuna Danuta - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 134/21

- Grykałowska Karolina - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 421/21 "of"

- Grządziel Józefa - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 21/21

- Hauzer Robert - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 264/20 "of"

- Herbut Anna - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 239/17

- Jaworska Alicja - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 479/21 "of"

- Jaworski Stanisław - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 24/18

- Kogutowska Danuta - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 518/21 "of"

- Kot Andżelika - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 143/21

- Koper Maksymilian - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 588/21 "of"

- Kostera Radosław - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 64/21

- Kowalewski Damian - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 132/19

- Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krosnie S.A. w upadłości likwidacyjnej
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 13/19

- Kulig Teresa - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 124/21

- LOCO Z. Łyp, D. Nejman, I. Palusiński Spółka Jawna w upadłości,w Kozubszczyźnie
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 42/19

- Mazurek Czesława - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 67/19 "of"

- Miącz Grzegorz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 189/21 "of"

- Milaniuk Rafał - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp  122/21 "of"

- Misztal Andrzej - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 152/20 "of"

- Pecka Zbigniew - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 452/21

- Porada Irena - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 77/20

- Prus Anna - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 41/21 "of"

- Rusin Paweł - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 106/21

- Sopala Kazimierz- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 475/20

- Stawska Lidia - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 643/19

- Wysokiński Eugeniusz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 356/18

- Zając Grzegorz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 379/21kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin